Türkiye ‘de bilgisayar kullanımı, Karayolları Genel Müdürlüğünde, 1960 yılında hizmete giren ve yaklaşık 12 yıl kullanılan IBM-650 Data Processing Machine” ile başlamıştır. Tarihi sistemin ilginç bazı özellikleri :

Birinci nesil, lambalı olması,
Her biri 10 karakter ve 1 işaretten oluşan 2000 sözcüklük Tambur bellek bulunması,
Dakikada 78000 toplama-çıkartma, 5000 çarpma ve 138.000 mantıksal karar verebilme özelliği,
Delikli kart ile bilgi girişi yapılması,
Özel kablolarla bağlanan kontrol paneller ile delikli kart irtibatı,
Okuma 200, Delme / Yazma 100 kart / Satır dakika hızında olması
Assembler ve Fortran ‘ın özel programlama dilleri kullanımı (SOAP-FORTRANSIT)