İklim; Yeryüzünün bir kesiminde veya tamamında, belli bir zamanda gelişen atmosfer olaylarının (hava şartlarının) istatistiki ortalaması. Alınan ortalama; günlük, aylık, mevsimlik, yıllık veya daha farklı devreleri kapsayabilmektedir. Halk dilinde iklim denilince bir yerin yıllık hava şartları ortalaması anlaşılmaktadır.

Türkiye’de matematik konuma, denizellik ve yükselti durumuna bağlı olarak Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim görülür. Ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde şiddetli karasal iklim etkilidir.
Türkiyede görülen iklim tipleri şunlardır;
1. Akdeniz iklimi
2. Karadeniz iklimi
3. Ilıman karasal (step) iklimi
4. Sert karasal iklim