Habitatı ve Anavatanı: Güney Doğu Asya
Beslenme Biçimi: Hem etçil, hem otçul.

Davranış Biçimi: Afresif
Kendi Türlerine Davranışı: Agresif

Üreme: Düz yumurta döker, üretilmesi zordur.
Sıcaklık: 25 – 27 ° C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 14 cm
Su Sertliği: Yumuşak
pH: 7