Anlam Bakımından Sözcükler

 

 1. Gerçek Anlam (Temel Anlam)
 2. Yan Anlam
 3. Mecaz Anlam
 4. Deyim Anlam
 5. Terim Anlam
 6. Argo Anlam
 7. Soyut Anlam
 8. Somut Anlam
 9. Genel ve Özel Anlam

Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri

 1. Eş Anlamlı Sözcükler
 2. Yakın Anlamlı Sözcükler
 3. Zıt Anlamlı Sözcükler
 4. Eş Sesli Sözcükler
 5. İkilemeler
 6. Yansımalar
 7. Atasözleri
 8. Dolaylama
 9. Anlam Genişlemesi
 10. Anlam Daralması
 11. Anlam İyileşmesi
 12. Anlam Kötülemesi
 13. Güzel Adlandırma