Kalbin içerisinde 4 adet odacık bulunmaktadır. Bunlar;

  • Sağ kulakçık(atrium dexter)
  • Sol kulakçık(atrium sinister)
  • Sağ karıncık(ventriculus dexter)
  • Sol karıncık(ventriculus sinister)’dan oluşmaktadır.

Kalbin sağ ve sol kısımları septum aracılığıyla birbirinden tamamen ayrılmaktadır. Kalp, içi boş dört bölmeden oluşmaktadır. Sağ kalp, sağ kulakçık ve sağ karıncıkdan oluşmakta olup burada oksijen bakımından fakir olan venöz kan bulunmaktadır. Sol kalpise sol kulakçık ve sol karıncıkdan oluşmuş olup içerisinde oksijen bakımından zengin olan arterial kanı bulundurur. Ayrıca sol karıncığın pompalama görevinden dolayı duvar yapısı diğer boşluklara göre oldukça gelişmiştir.