Türkiye’nin fiziki özelliklerini (dağ, ova, akarsu, göl, plato gibi) incelemeden önce jeolojik sürecin Türkiye’de nasıl yaşandığına bakılması gerekir.
1. Jeolojik zaman
İlk zamandan sonra en uzun süren bu jeolojik devirde oluşmuş araziler, sonraki jeolojik zmaanlardaki tektonik hareketler sonucu başkalaşmış ve sertleşmiş masif adı verilen kütleler oluşmuştur. Türkiye’de masif kütlelerin başlıcaları; Kırşehir, Bitlis, Saruhan, Devrekani, Yıldız Dğları ve Menteşe Dağları’dır.
Zonguldak ve çevresindeki taş kömürü yatakları da bu zamanda oluşmuştur.
2. Jeolojik zaman
YOğun tortullaşmanın gerçekleştiği bu durgun dönemde Türkiye’yi şekillendirecek tortullar Tethys Denizi’nde birikmişti.r
3. Jeolojik zaman
Tersiyer olarak da adlandırılan 3. Jeolojik Zamanda;
1. Alp – Himalaya Kıvrım Kuşağı ve bu kuşağın üzerinde yer alan Kuzey Anadolu ve Toros Dağları oluşmuştur.
2. Linyit, petrol, tuz ve bor yatakları oluşmuştur.
3. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun volkanik faaliyetler meydana gelmiştir.
4. Tersiyer ortalarından itibaren Türkiye önemli ölçüde peneplenleşmiştir.
5. Zamanın sonuna doğru Türkiye toptan yükselmeye başlamıştır.
4. Jeolojik zaman
Kuaternet olarak adlandırılan 4. Jeolojik zaman buzul ve buzul sonrası devirlerine ayrılmaktadır.
1. Zamanın başlarında Türkiye’nin toptan yükselmesi devam etmiştir. Bunun sonucunda yüksek düzlükler meydana gelmiştir.
2. Eski akarsu vadileri olan İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur (Ria kıyılar).
3. Egeid karası çökmül ve Ege Denizi oluşmuştur.
4. Akdeniz’in suları ile Karadeniz suları birleşmiştir.
5. Kıbrıs Adası, İskenderun Körfezinden ayrılmıştır.
6. İnsan ortaya çıkmış ve ilk medeniyetler oluşmaya başlamıştır. Türkiye’nin günümüzdeki şeklini aldığı dönemdir.

Kaynak: http://jeolojikzamanlar.nedir.com/#ixzz3Nl1w8XD1