1. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dağların kıyıya pararel uzanması veyükseltinin fazla olması nedeniyle Türkiye’de karasal iklimin etki alanı daha geniştir
2. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Batı Anadolu, Ergene ve Erzurum – Kars bölümü dışında Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer bölümlerinde görülür.
3. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
4. En fazla yağış ilkbaharda en az yağış yaz mevsiminde görülür.
5. Karasallıktan dolayı yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır.
6. Bitki örtüsü bozkırdır.
7. Tahıl en önemli tarım ürünüdür.