Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve İran’dır. En uzun kıyısı olan ülke 2320 km ile Kazakistan’dır. Bunu 1200 km ile Türkmenistan, 955,08 km ile Azerbaycan, 850 km ile İran ve son olarak da 695 km ile Rusya takip eder.