13.Yüzyıl Ozanları

14.Yüzyıl Ozanları

15.Yüzyıl Ozanları

16.Yüzyıl Ozanları

17.Yüzyıl Ozanları

18. Yüzyıl Ozanları

 • Dertli
 • Gevheri
 • Âşık İbrahim
 • Kul Himmet Üstadım
 • Derviş Mehmet
 • Âşık Halil
 • Mecnuni
 • Pir Mehmet
 • Kemter Baba

19.Yüzyıl Ozanları

 • Erzurumlu Emrah
 • Dadaloğlu
 • Bayburtlu Zihnî
 • Seyrânî
 • Ruhsatî
 • Âşık Kusûrî
 • Âşık Veli
 • Âşık Sefil Ali
 • Âşık Şem’î
 • Türâbî Dede
 • Silleli Sürûrî
 • Sivaslı Sıtkı
 • Artvinli Şâmil
 • Feryâdî
 • Beşiktaşlı Gedaî
 • Tokatlı Nuri
 • Serdârî
 • Zileli Fedai
 • Deli Boran
 • Yusufelili Keşfî
 • Zileli Ceyhunî
 • Âşık Meslekî
 • Bayburtlu Celali
 • Âşık Şenlik
 • Sümmanî
 • Minhaci
 • Âşık Noksanî (Zakiri)
 • Sıtkı Baba
 • Âşık Gufrani
 • Âşık Ramî
 • Âşık Vahdetî