1. Akdeniz , Ege ve Güney Marmara kıyıları ike Gaziantep çevresinde görülür.
2. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
3. En fazla yağışı kışın, en az yağışı yazın alır.
4. Doğal bitki örtüsü makidir.
5. Genellikle cephe yağışları görülür.
6. Zeytin ve turunçgil en önemli tarım ürünleridir.